Abuelito's Photos :: Weddings :: Violeta and Atilio


Violeta on her wedding day to Atilio #020
Lima, Peru